Filozofie a náboženství

Český lidový a církevní rok - Alena Vondrušková

Nová výpravná encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď s liturgickým kalendářem (Vánoce, Velikonoce apod.), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (dožínky, poutě a posvícení, masopust).
Některé se slaví dodnes, i když často v pozměněné či rozšířené podobě, jiné už žijí jen v našich vzpomínkách.
Zařazení svátků pojímá kniha možná trochu netradičně, ale s mnohem větším ohledem na běžný život našich předků v průběhu roku.

Tao úspěchu - Derek Lin

Pět odvěkých kruhů osudu
V mimořádně přitažlivé a čtivé knížce přináší taoistický mistr Derek Lin praktický a systematický výklad duchovní nauky taoismu.
Provází čtenáře pěti okruhy života, a ukazuje tedy životní cestu, která je v souladu se základními principy.
Úspěšný, dokonalý život získáme jejich naplněním „nyní a zde“, vlastní praxí v každodenním životě.
Díky tomu dokážeme plně prožít svůj život, šťastně a úspěšně.

Jedinečné vydání Bible s ilustracemi Salvadora Dalího

Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

Nakladatelství Euromedia Group vydává v limitovaném nákladu 444 kusů světový unikát – Bibli s ilustracemi Salvadora Dalího.
Vydání je inspirováno italskou luxusně zpracovanou pětisvazkovou Biblia Sacra (Svatou Biblí) s originálními ilustracemi tohoto světoznámého španělského malíře z roku 1967.

Bardo - cesta smrti a znovuzrození - Lama Lodo

Východní učení v čele s buddhismem jsou u nás poslední dobou velmi oblíbená.
Přesto mnozí stále nedokážou proniknout do jejich podstaty a ulpívají na povrchu v domnění, že trocha meditace postačí.Smrt je pak něčím, o čem se v našem kulturním okruhu nemluví skoro vůbec, takže málokdo ví, že je možné se na ni účinně připravit. Materialisté tomu sice neuvěří, ale duchovně pracující lidé se mohou dozvědět, jak přesně si počínat v okamžiku smrti a po ní, během doby, kdy zemřelý putuje bardem a snaží se dosáhnout osvícení, nebo se připravuje k novému zrození. Podrobný, srozumitelný výklad doplněný otázkami a odpověďmi obsahuje množství unikátních, dosud nikdy nepřeložených textů tibetské moudrosti.

Černá labuť - Nassim Nicholas Taleb

Následky vysoce nepravděpodobných událostí.
Bestseller amerického akademika a investičního poradce libanonského původu analyzuje fenomén "černých labutí", tj. nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem na život jedince nebo celé společnosti, jakým byl např. teroristický útok z 11. září 2001, fenomenální úspěch společnosti Google či nedávná globální finanční a ekonomická krize.

Přemítání o člověku - Jiří Hermach

Kniha obsahuje „neobyčejné“ příběhy, události, týkající se „obyčejných“ lidí a zvířat.
Je ukázáno, že ve všech živých bytostech je nedozírné bohatství možností a schopností, čekajících na potřebné probuzení. Tak dochází k tomu, že jen v ojedinělých případech podnět probudí v šestiletém chlapci jeho mimořádný matematický talent, v listonoši mimořádné archo-ektonicko filosofické dílo a schopnost ho vybudovat nebo naprosto nezvyklým hlazením králíků a kachen učinit je odolnými proti stravě bohaté na cholesterol.

Úvahy na prahu tisíciletí - Tomáš Halík

Původně rozhlasové fejetony, jimiž Tomáš Halík oslovoval v letech 2000-2002 své posluchače v ranním vysílání stanice BBC, meditativní úvahy k významným církevním svátkům v průběhu roku (od adventu, přes Vánoce, Velikonoce, Letnice ke Všem svatým a Památce zesnulých), poznámky k historickým událostem (Francouzská revoluce, 11. září 2001) a úvahy k dalším mezníkům duchovního a občanského života (čin Jana Palacha, 25. únor, sv. Cyril a Metoděj, Jan Hus, osobnost svatého Václava) jsou v tomto svazku uspořádány podle ročního koloběhu. Tak vznikla pozoruhodná dokumentární výpověď o morálním půdorysu našeho života, o duchovní a společenské atmosféře na počátku milénia.

Minutová moudrost - Anthony de Mello

Autor v krátkých příbězích nastiňuje pravdu osvícení víry a života. Jak často se něco jeví jiné, než opravdu je.
Každou anekdotu v této knize přečtete za minutu. Budete mít mistrův jazyk za poněkud matoucí, nadnesený, dokonce přímo za bezobsažný. Bohužel to není lehká kniha ke čtení. Nebyla napsána jako instruktážní příručka, ale jako nástroj, který nás má probudit.

Atlas - Ztracené kulty - David Douglas

a tajemná náboženství.
Pozoruhodné náboženské víry od úsvitu věků do dneška…

Tato kniha podrobně a vyčerpávajícím způsobem zkoumá nejrůznější kulty, pradávné stejně jako ty dnešní, ať už jde o kvetoucí zoroastrismus na Blízkém východě, egyptský kult bohyně Isidy, tragický příběh pronásledovaných albigenských ve středověké Francii anebo eleusínská mystéria starověkého Řecka.

Vděčnost - Louise L.Hay

Vděčnost je inspirativní kniha populární autorky Louise L. Hay. Je v ní 50 příspěvků samotné spisovatelky i jejích přátel. Díky poznatkům těchto lidí, kteří prokázali sílu vděčnosti ve svém životě, najdete a přijmete krásu a štěstí, které jsou ukryty v každém novém dni, v každé maličkosti a zejména ve vás samotných. Vesmír má rád vděčnost. Čím více budete vděční, tím více od něj dostanete. Život se podobá plavbě po moři: jednou rozbouřeném, jednou klidném, někdy shlížíme na svět z vrcholu mořské vlny, jindy se jí cítíme být sraženi až na dno.

Vzdáleným nablízku - Tomáš Halík

Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.

Kniha o vztahu víry a nevíry tváří v tvář aktuálním problémům našeho světa vznikla z podnětu významného amerického nakladatelství Doubleday. Podle amerických recenzentů jde o dílo jednoho z nejoriginálnějších náboženských myslitelů naší doby, pokračujícího v tradici G. K. Chestertona, C. S. Lewise, Henriho Nouwena a Thomase Mertona… Nabízí tvořivý a nevšední pohled na vztah náboženství, víry a spirituality ke kultuře a dnešní společnosti.

Halík Tomáš: Smířená různost

Halík Tomáš: Smířená různostAutoři: Tomasz Dostatni a Tomáš Halík

V novém knižním rozhovoru se oba protagonisté pokoušejí stanovit souřadnice duchovní mapy postkřesťanského a postnáboženského člověka dneška, jemuž především je kniha určena. Studentský farář, ale i filozof a zasvěcený interpret současných myšlenkových a náboženských proudů, Tomáš Halík, se spolu se svým interviewerem snaží postihnout základní otázky moderny: Potřebuje tento svět ještě Boha, a je-li tomu tak, jaký je tento Bůh?

Partner magazínu:

Vyhledávání

Přihlášení

125px reklama

Vzkazník

apofaxa
http://juul01juul.diowebhost.com Southbound inkling shouting brainpower premedit...

150px reklama

120x240px vpravo

120x600px reklama

© 2011 VirtualDreams.cz