Historie

Nové historické romány z nakladatelství MOBA

Listopad ve znamení historických románů

Husitská epopej III. - Za časů císaře - Zikmunda Vlastimil Vondruška

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království.
Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství. Ta doba je pro dějepisné líčení o to složitější, že obě strany, katolická i kališnická, měly svým způsobem pravdu, ale obě současně páchaly bezpráví.
Snad poprvé se v naší literatuře objevuje dílo, které se odehrává v obou znepřátelených táborech, aniž by jeden upřednostňovalo před druhým.
Snaží se postihnout důvody, proč se chudí postavili proti bohatým, prostí proti vzdělaným, Češi proti Němcům, a jak dopadl střet rozumných s fanatiky.

Husitská epopej - Vlastimil Vondruška

Nový literárně-historický projekt Vlastimila Vondrušky je věnován složité době 15. století.
Jde o rozsáhlou vícedílnou ságu, která na pozadí osudu rozvětveného rodu píseckých Prokopů vypráví o mocenském a náboženském zápase v českých zemích. Sága začíná rokem 1400 a dovedena by měla být až do roku 1500, pokrývá tedy epochu celého jednoho století.
O smyslu díla autor říká: „Neuralgickým bodem našeho chápání českých středověkých dějin je samozřejmě husitství. Snad žádná doba není poznamenána ideologií tolik, jako právě události první poloviny 15. století. Jenže právě pohled na husitství se významně podílel na našem pojetí národa a vlastenectví, ale také třeba na představách sociální spravedlnosti, a to jak ve smyslu dobrém, tak i špatném. "

Svatý grál - Jan Bauer, Případ zrazeného krále - Stanislav Češka

Představujeme nové historické romány českých autorů.
V historickém krimi příběhu "Svatý grál" Jana Bauera na nás čeká další příběh série V tajných službách Otce vlasti.
Začíná v roce 1368, kdy dominikán Pavel jako agent císaře a krále Karla IV. zařizuje v Římě císařskou korunovaci jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské.
Navzdory tomu se nová císařovna s Pavlem příliš neshodne, žárlí na jeho přátelský vztah ke Karlovi, a aby se ho zbavila, požaduje, aby císařovu sbírku relikvií na Karlštejně rozšířil o tu nejvzácnější – Svatý grál, kalich, z něhož pil Kristus při poslední večeři.
Dominikán Pavel ví, jak malá je pravděpodobnost, že tuto relikvii nalezne, přesto se vydává na cestu.

Církev - Vlastimil Vondruška a Alena Vondrušková

Vychází očekávaný třetí díl edice srozumitelného Průvodce českou historií – CÍRKEV
Historikové a publicisté Alena a Vlastimil Vondruškovi rozpracovali pro nakladatelství Vyšehrad sedmidílný projekt nazvaný Průvodce českou historií, kde hodlají i laického čtenáře srozumitelně seznamovat se životem v minulosti. Historie je učitelka života, říkají staří latiníci, a tak chceme-li poznat sami sebe, je dobré začít poznáním dějin své země.
S unikátní edicí nakladatelství Vyšehrad – Průvodce českou historií – je to docela snadné.
Vyšehrad postupně vydává výpravné encyklopedie, které se věnují životu v našich zemích od vzniku českého státu do počátku moderní doby.

Templářské tajemství - Chloe Palov

Jedno ztracené evangelium, jeden ďábelský kult a jeden muž, který musí odhalit pravdu...
Nový příběh historika a lovce záhad Caedmona Aisquitha.
Expert na dějiny i taje řádu templářů, bývalý člen britské tajné služby, se vydává na nebezpečnou cestu po celém světě, aby odhalil temné tajemství ukryté v samém srdci křesťanství a zachránil víc než jeden život.
Dva tisíce let ztracené evangelium skrývá šokující pravdu o Ježíši a ten, kdo se relikvie zmocní, získá neomezenou vládu nad světem.
Satanské bratrstvo horečně pátrá po zmizelém manuskriptu a Caedmon se pouští do závodu s časem.

Událost podzimu! Vlastimil Vondruška přináší první díl nové historické ságy o husitech

Každá kniha Vlastimila Vondrušky je doslova událostí, na kterou čeká spousta jeho příznivců. Tento fakt dokazuje skutečnost, že byl - již třetím rokem po sobě – vyhlášen nejpůjčovanějším autorem všech knihoven u nás.
V loňském roce uzavřel na podzim poslední knihou čtyřdílnou historickou fresku o Přemyslovcích, letos mu začne vycházet zbrusu nová.

Nový literárně-historický projekt Vlastimila Vondrušky "Husitská epopej" je věnován složité době 15. století. Jedná se o rozsáhlou vícedílnou ságu, která na pozadí osudu rozvětveného rodu píseckých Prokopů vypráví o mocenském a náboženském zápase v českých zemích.

První světová válka - Michael Hickey, Geoffrey Jukes a Peter Simkins

Válka, která měla být poslední
I po sto letech nás první světová válka nepřestává fascinovat a děsit zároveň.
Tato kniha popisuje bitvy na všech válčištích a zabývá se některými z dosud nevyprávěných příběhů válečného konfliktu. Zkoumá ponížení Ruska u Tannenbergu, slavné bitvy na západní frontě – na Sommě, u Yper, Verdunu, v Belleauském lese – či památná tažení v Palestině, Itálii a Africe.
Současně si všímá příčin a pozadí války.

Kat lidumil - Jiří Hanibal

Nový historický román našeho oblíbeného autora vypráví pravdivý příběh obdivuhodné osobnosti a význačné postavy dějin – Karla Hussa z Chebu, který se dokázal vzepřít svému životnímu údělu i předsudkům a názorům své doby.
Tento samouk, na svou dobu mimořádný vzdělanec, se z kata stal uznávaným léčitelem, znalcem mineralogie a významným sběratelem.
Obdiv k tak mimořádnému člověku cítil také i sám J. W. Goethe.
I zásluhou tohoto přátelství se Jan Huss stal nakonec správcem sbírek kancléře Metternicha na zámku Kynžvart.

Ženy v životě císaře Františka Josefa - Friedrich Weissensteiner

Na základě aktuálního stavu bádání podává historik
Friedrich Weissensteiner nový, živoucí obraz monarchy
– od poslušného syna k panovníkovi z Boží milosti,
od velkorysého manžela, milujícího otce a dobrotivého dědečka až k žárlivému milenci.

Nevyhýbá se přitom žádnému tabu.

Král rytíř Přemysl II. Otakar - Vlastimil Vondruška

Přemyslovci jsou zpět!
Před několika dny vyšla předposlední část historické fresky Vlastimila Vondrušky - Přemyslovská epopej III – Král rytíř Přemysl II. Otakar a během sedmi dní se neotřesitelně umístila na prvním místě žebříčku nejprodávanějších knih v České republice.
Netřeba dodávat, že oba předchozí díly vzbudily obrovský čtenářský zájem a držely se na špici po několik měsíců.
Poslední, závěrečný, díl vyjde v září opět u nakladatelství MOBA, jež je dvorním vydavatelem knih Vlastimila Vondrušky.

Dějiny moderní Afriky - Richard J. Reid

Druhý největší kontinent světa je skutečnou a dosud neobjevenou pokladnicí historie.
Neuvěřitelná pestrost prostředí, nejrůznějších druhů krajiny a domovské fauny není tím jediným, čím nás Afrika může přitáhnout. Ve skutečnosti je toto všechno překonáno dechberoucím bohatstvím lokálních kultur, jazyků a národů.
Tato pestrost se pochopitelně musela dynamicky odrazit na historických událostech, které kontinent zasáhly v posledních dvou staletích. Během této doby se dramaticky měnily politické, ekonomické a náboženské systémy – na konci tohoto procesu je moderní Afrika naprosto odlišná od Afriky z dob počátku kolonialismu.

Bílá místa české historie 3 - Jiří Bílek

Třetí díl ze série historických knih, které mapují zdánlivě poznaná údobí českých dějin v událostech obecně známých, a přesto stále majících svá „bílá místa“.
V pěti kapitolách z 19. století se potkáme nejprve s Napoleonem, potom si přiblížíme revoluční rok 1848, vydáme se na císařský dvůr za Františkem Josefem I., nahlédneme do života českých obrozenců a vlastenců a na závěr navštívíme „zrádce národa“ Karla Sabinu, „nešťastného Rigoletta“ Rudolfa Mrvu a posvítíme si na tzv. hilsneriádu.

České dějiny - Petr Čornej

Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

Výpravná historie českých zemí

Klíčovými okamžiky naší historie od příchodu Slovanů po současnost vás provede unikátní publikace renomovaného autora a historika Petra Čorneje.
V knize se účelně propojuje nový, neotřelý pohled na české dějiny v politických souvislostech s atraktivní formální podobou a bohatou obrazovou přílohou. Fakta a události autor popisuje svěžím jazykem a předkládá je způsobem srozumitelným i laickému čtenáři.

Praha má tajemná - Ilona Borská

Poutavé vyprávění o Praze, její historii a tajemstvích.
Sledujte osudy těch, kteří psali dějiny Prahy od počátků do současnosti, odhalte tajemství starobylých pražských domů a paláců, vyslechněte si známé i neznámé legendy a pověsti…

Ilona Borská publikaci pojala jako výpravný příběh historických událostí našeho hlavního města.
Vypráví barvitě a poutavě jak o věcech obyčejných, tak i pro nás tak samozřejmých, jako je například Karlův most.

Deník 1938–1945 - Helga Weissová

Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

Deník Helgy Weissové je autentickým svědectvím dívky z pražské židovské rodiny, která přežila hrůzy druhé světové války. Stejně jako v případě Deníku Anny Frankové jde o dílo mezinárodního významu, jež se stane součástí paměti lidstva.
V roce 1938, kdy si Helga začala deník psát, jí bylo devět let. Spolu s rodiči prožívala první příkoří, kterých se Židé v protektorátu dočkali, a jen bezmocně přihlížela postupným deportacím svých kamarádů, spolužáků i příbuzných.
Roku 1941 se Weissovi dostali do Terezína, kde žili společně až do otcovy deportace do Osvětimi v roce 1944.

Přemyslovská epopej II - Vlastimil Vondruška

Jednooký král Václav I
Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava.
Přikloní se na stranu císaře a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak.

Přemyslovská epopej I. - Vlastimil Vondruška

Velký král Přemysl Otakar I.
První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.

Sever a Jih 1.díl - Elizabeth Gaskellová

Hlavní hrdinku Margaret Haleovou sledujeme v prvním díle v průběhu přibližně roku mezi jejími osmnáctými a devatenáctými narozeninami.
V samém úvodu ještě pobývá u své bohaté tety Shawové v Londýně, kde s přestávkami strávila devět let. Její sestřenice Edith se chystá provdat za kapitána Lennoxe a odjet s ním na Korfu. Jeho bratr Henry se jí zatím snaží dvořit, ale nachází u Margaret jen pramalou odezvu. Tato pohledná a někdy snad až příliš upřímná dívka je už totiž myšlenkami spíše u svých rodičů v jihoanglickém Helstone, kde je její otec pastorem. Uspěchaný a mondénní Londýn tak vymění za poklid venkova.

Partner magazínu:

Vyhledávání

Přihlášení

125px reklama

Vzkazník

apofaxa
http://juul01juul.diowebhost.com Southbound inkling shouting brainpower premedit...

150px reklama

120x240px vpravo

120x600px reklama

© 2011 VirtualDreams.cz